č. 03 Betonáž pätiek na tabuľu  v obci Torysky
 
č. 03 Betonáž pätiek na tabuľu v obci Torysky
Zastaviť animáciu
Začať animáciu
Obnoviť
Zavrieť okno